فایل سلBlog Term

سخن سردبیر

 
سلا
م
در ایام ابتدایی ماه ذی الحجه قرار داریم. روزهایی که برکات ویژه ای دارند. این هفته

روز عرفه را نیز در پیش داریم. روزی که به فرمایش امام صادق علیه السلام

اگر بنده ای در ماه رمضان بخشیده نشده باشد، امید می رود که در روز عرفه

مورد بخشش خداوند متعال قرار گیرد

به نظر من، هر چه عظمت روز بیشتر باشد، دعایی هم که ما میکنیم باید با ارزش تر باشد.

پس قدری تأمل کنید که چه دعایی در این روز از همه با ارزش تر است؛ نجات از عذاب الهی؟

بخشش همه گناهان؟ عاقبت به خیری؟... یا دعا برای فرج امام زمان علیه السلام؟!

واقعاً انتخاب سختی است، اگر تنها یک دعای مقبول داشتیم چه می کردیم؟

در این روز شریف، برای همه مسلمین دعا کنیم. حتی برای همه مردم جهان دعا کنیم،

دعا کنیم که همگی عاقبت به خیر شویم.

حقیر را هم از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.

با احترام

منبع:
فایل سل